STRESSBEHANDLING og STRESSHÅNDTERING

Stressbehandling Århus, Viborg og København via aut. Psykologer & Erhvervspsykologer

Kontaktformular hermail@ok-leadership.dk Telefon: 26209056

OK-Leadership tilbyder sikker viden og 20 års erfaring i stressbehandling og stresshåndtering via aut. Psykologer: Viden “læger” bedst 🙂

Udvalgte anbefalinger her; Referencer her

Stressdefinition: “Belastningsreaktioner over tid”!

Årsager til “stress”: Stress opstår qua overensstemmelser imellem ressourcer og belastninger vs. krav & kontrol!

Konsekvenser af “stress“: Ringe trivsel, sygefravær, økonomiske konsekvenser for medarbejdere og virksomheden, kostbart!

Stresshåndtering i Århus, Viborg og København. Landsdækkende erhvervspsykologer møder kunden inden for kort tid.

Forebyg stress via arbejdspsykologisk teorier og metode. OK-Leadership har erfaring i stressforebyggelse i mindre og store virksomheder.

Stressbehandling vs. Stressforebyggelse? Stress ses dokumenteret kostbart i mistrivsel og økonomisk dyrt for medarbejder og arbejdspladsen. Stress forebygges via god ledelse og et godt arbejdmiljø! Medarbejdere som trives sygemelder sig ikke 🙂

Ca. 1/4 del af alle sygemeldinger ses relatereret til arbejdsbetingede stressfaktorer (jf Arbejdsmiljøinstituttet).

Ca. 45 % af sygefravær vurderes med årsager i psykosociale forhold som stress, angst og depression (Jf. Beskæftigelsesministeriet).

Arbejdsrelateret sygefravær opstår oftest i samspillet mellem medarbejdere og arbejdspladsen.

OK-Leadership´s 20 års erfaring viser, at kombineret klinisk- og erhvervspsykolog hjælper stress-sygemeldte hurtigere tilbage til arbejdet!

Også i 2018 ses Psykologfirmaet OK-Leadership, som én af de mest effektive til vurdering og hjælp til “stress-sygemeldte” medarbejdere, ledere og arbejds-organisationer!

God økonomi på sigt: Professionel indsats for stressbehandling lønner sig socialt og økonomisk for medarbejdere og arbejdspladsen.

“God ledelse” og godt arbejdsmiljø forebygger “stress” og sygefravær. Forebyggelse kræver nogle mindre ressourcer af virksomheden, men det er småpenge sammenlignet med, hvad det koster at lade være, meget dyrt.

Kontaktformular her. Telefon: 26209056. Eller: mail@ok-leadership.dk 

Også i år 2018 er Ole Kjærgaard én af de mest effektive aut. psykologer 🙂

Stresshåndering i Århus, København og Viborg. Konsulentbesøg i hele Skandinavien.   

Velkommen til OK-Leadership: “Vi når resultaterne i praksis”!