PSYKOLOG i Viborg, Århus og København!

Psykolog med LægehenvisningOle Kjærgaard byder velkommen; Tidligere behandlings ansvarlig psykolog i sygehusregi!

Teori afhængig af din målsætning. Tavshedspligt jf. Psykologloven.

Psykolog & Erhvervspsykolog i Århus, Viborg og København. Kontaktformular her, vi svarer dagligt!

Se vores anbefalinger her

Psykologrådgivning:

Kontakt pr. mail@ok-leadership.dk . Eller Tlf: 26 20 90 56

Egen læge udsteder henvisning til psykolog. Sygesikrings tilskud.

Psykolog, Lægehenvisning kun i Viborg

Psykolog Viborg, Århus & København

Henvisningsgrupper:

   1. Røveri, volds- eller voldtægtsoffer
  2. Trafik- og ulykkeoffer.
  3. Personer til alvorligt psykisk syge personer
  4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
  5. Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom.
  6. Pårørende ved dødsfald. 
  7. Personer, som har forsøgt selvmord. 
  8. Kvinder der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Forud, når anmodning sent til abortrådet.
  9. Personer der inden det 18.år har været ofre for incest elle andre seksuelle overgreb.
 10. Personer med let til moderat depression (over 18 år). 
 11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat ODD, og er mellem 18 og 38 år.
 
   Ring: Vi kan også hjælpe dig med f.eks:    

  * Stressbehandling - privat og arbejde
  * Coaching privat og erhverv.
  * Søvn?
  * Work-Life balance.
  * Selvværd- og selvtillid.
  * Parterapi.
  * Alkohol,købemani, seksualitet, etc.
  * Spise?: Overvægt, bulimi, anoreksi. 
  * Eksistentielle ?:Identitet og filosofi?

Praktisk:

Tid: Konsultation 45-50 min, løbende.

Honorar: Lægehenvisning. Første Kons: Egenbetaling 403,00 kr. Anden kons., og f.f: 336,00 kr. Sundhedforsikring kan benyttes. Efter betaling kan faktura videresendes til dit forsikringsselskab/Sygesikring Danmark.

Betingelser: MøbilePay/kontant, faktura straksbetaling. Ikke dankort.

Afbud: Afbud senest kl. 12.00 dagen inden konsultation: Tlf. 26209056

Henvendelse pr. telefon eller e-mail (ikke sms). Telefonsvarer: Tlf. 2620 9056

Afbud senere end kl. 12.00 dagen inden konsultation. Ved manglende afbud faktureres egenbetaling jf. Sygesikring, eller jf. aktuelt honorar.

Ved sen betaling, rykkergebyr på 100,00 kr.

Bank: Reg nr. 5350. Konto nr. 0240851.