Priser

Fra 1. januar 2017: 1.000,00 kr. pr. individuel konsultation à 50 min. løbende.
Parterapi: 1.700,00 kr. pr. konsultation á 80 min. løbende, eller efter aftale.

Lægehenvisning/Sygesikring. Første konsultation: Egenbetaling 400,00 kr. Anden konsultation, og f.f.: 333,00 kr.

Supervision og coaching, min: 1500,00 kr. pr. konsultation á 50 min. løbende, eller efter aftale.
Telefonkons/coaching: 1.000,00 kr. pr. individuel konsultation á 45 min. løbende, eller efter aftale.
E-mail/coaching: 1.000,00 kr. pr. konsultation á 45-50 min. løbende, eller efter aftale.
Læsning af sagsakter: 1.000,00 kr. á 50 min, eller efter aftale.

En sundhedsforsikring kan dække psykologbehandling/rådgivning. Forsikringsselskabet kan oplyse, om jeres forsikring dækker sundhedsydelser.

  • Arbejdsgivere har mulighed for skattefrit at dække udgiften til behandling/rådgivning af ansatte.
  • Nogle kommuner dækker udgiften til behandling for deres borgere.

En sundhedsforsikring kan benyttes. Dette foregår ved, at du selv lægger ud og derefter afregner med dit forsikringsselskab/Sygesikring Danmark.

HONORAR ERHVERVSPSYKOLOGI, EFTER AFTALE:

Rådgivning, supervision, coaching, kriseintervention, undersøgelseskonsultation, kurser mv.

BETALINGSBETINGELSER:

Kontant, eller faktura efter aftale. Forfald 8 dage.
Lægehenvisning/sygesikring: Kontant eller faktura via netbank til straksbetaling.
Telefonkonsultation/Coaching honorar forud konsultation.

AFBUD

Afbud sker senest kl. 12.00 dagen inden aftalte møde: Tlf. 2620 9056

Henvendelse pr. telefon eller e-mail (ikke sms). Telefonsvarer: Tlf. 2620 9056

Afbud senere end kl. 12.00 inden aftalte konsultation, eller ved manglende afbud faktureres egenbetaling jf. Sygesikringen, eller for private jf. aktuel honorar.

Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr på 100,00 kr. Samt morarenter (sats jf. renteloven).

Bank: Reg nr. 5350. Konto nr. 0240851.