Priser

Fra 1. september 2019: 1.100,00 kr. pr. individuel konsultation à 50 min. løbende.

Lægehenvisning/tilskud sygesikring: Egenbetaling 1. ste. konsultation 412,75 kr. Efterfølgende 11 konsultationer á 344,00 kr.

Tillæg: Akut tid samme dag, minimum 475,00 Kr. Tillæg uden for åbningstid min. 475,00 kr,  løbende.

Parterapi: 1.700,00 kr. pr. konsultation á 80 min. løbende, eller efter aftale.

Gruppeterapi 1-2 personer: 1.700,00 kr. pr. konsultation á 80 min. løbende.

Gruppeterapi 1-3 personer: 2.100,00 kr. pr. konsultation á 80 min. løbende.

Gruppeterapi 4 + personer: Efter aftale

Supervision og coaching individuel, min: 1500,00 kr. pr. konsultation á 50 min. løbende, eller efter aftale.
Telefonkonsultation/coaching: 1.000,00 kr. pr. individuel konsultation á 45 min. løbende, eller efter aftale.
E-mail/coaching: 1.000,00 kr. pr. konsultation á 45-50 min. løbende, eller efter aftale.
Læsning af sagsakter: Efter aftale.

Møde for eventuel eksternt samarbejde: 2.500,00 kr, á 60 min. løbende, eller efter aftale.

Sundhedsforsikring: Kan dække psykologbehandling/rådgivning. Forsikringsselskabet kan oplyse om din forsikring dækker psykologydelser.

  • Arbejdspladsen har mulighed for skattefrit at dække udgiften til behandling/rådgivning af ansatte.
  • Nogle kommuner dækker udgiften til psykologbehandling for deres borgere.

* En forsikring kan benyttes.  Praksis: Du lægger selv ud for honoraret og derefter afregner med jeres forsikringsselskab/SygesikringDanmark.

HONORAR ERHVERVSPSYKOLOGI, EFTER AFTALE:

Rådgivning, supervision, coaching, krisehjælp, undersøgelse, erklæringer, kurser, mv

BETALINGSBETINGELSER:

Sundhedsforsikring kan benyttes. Efter betaling kan faktura videresendes til dit forsikringsselskab/Sygesikring Danmark.

Betingelser: Kontant/MobilePay eller faktura til straksbetaling. Vi modtager ikke dankort.

Afbud: Afbud sker senest kl. 12.00 dagen inden aftalte konsultation: Tlf. 26209056

Henvendelse pr. telefon eller e-mail (ikke sms). Telefonsvarer: Tlf. 2620 9056

Afbud senere end kl. 12.00 dagen inden aftalte konsultation eller ved manglende afbud egenbetaling jf. Sygesikring eller for private jf. Aktuel honorar.

Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr på 100,00 kr. Samt morarenter (sats jf. renteloven) 

Telefonkonsultation/Coaching honorar forud konsultation.

MobilePay: 50795

Bank: Reg nr. 5350. Konto nr. 0240851.