Nyheder

Som nyhed tilbyder Psykologfirmaet OK-Leadership personale-supervision til medarbejdere og ledere på alle organisationsniveauer.

Nyheder: Personale-supervision i Århus, Viborg og København. Aut. Erhvervspsykolog tilbyder konsulentbesøg i hele Danmark.  

Vi tilbyder 20 års erfaring med personalesupervision til medarbejdere og ledere i private og offentlige virksomheder i Skandinavien.

  • Supervision til professionelle ses som et vigtigt element i at vedligeholde og styrke jeres fag: Medarbejderne individuelt, gruppen og arbejdsmiljøet.
  • Supervisionen tager udgangspunkt i det professionelle team, medarbejdernes relation til arbejdsopgaver, kollegaer og ledelse.
  • Supervision tilbydes dels individuelt og i gruppe:
  • Individuel supervision til faglig sparring eller eventuelt ved særlige belastninger akutte hændelser.
  • Gruppesupervision er et stærkt værktøj til at vedligeholde og udvikle teamet fagligt samt støtte den enkelte medarbejder fagligt og personligt herunder.

Supervision: Medarbejdere og ledere som modtager professionel supervision har bedre trivsel, arbejdsglæde, lavt sygefravær og høj effektivitet.

Nyhed: Supervision til psykologer med henblik på Autorisation. Individuelle forløb og gruppeforløb, som opfylder Psykolognævnets kriterier til Autorisation jf. loven.

Nyhed: Ole Kjærgaard tidligere censor i Undervisningsministeriet. Tilbyder sparring til studiet og eksamen fra folkeskolen til universitet.

Nyhed: * Ole Kjærgaard var også  i 2018 èn af de mest effektive psykologer i Region Midtjylland: Flest færdig-behandlede klienter via færrest antal konsultationer“.

Velkommen til OK-Leadership: “Vi når resultaterne i praksis”!