Erhvervspsykolog!

Aut. Erhvervspsykolog med 20 års erfaring tilbyder sikker faglig viden omkring arbejdlivets udfordringer.

OK-Leadership skaber øget værdi til individuelle personer, medarbejdere og ledere i private- og offentlige organisationer!

Målsætning: Optimering af medarbejdere, ledere og organisationens faglige kompetencer og ressourcer.

Vi skræddersyer et forløb efter behov f.eks. over 5-7 konsultationer!

Kontakt os her; mail@ok-leadership.dk : Tlf. 26 20 90 56 : Mød os i Århus, Viborg, København.  

Udvalgte referencer her; Udvalgte anbefalinger her

Aut. Erhvervspsykolog tilbyder landsdækkende konsulentbesøg

Erhvervspsykologer tilbyder b.la.

 • Coaching til medarbejdere.
 • Sparring til ledere, gruppe, mellem og topledere
 • Executive coaching: Mellemledere og topledere på et højt fagligt og teoretisk niveau.
 • Karriereudvikling for medarbejdere
 • Karriereudvikling for ledere
 • Personalesupervision: Individuelt og i grupper
 • Lederudvikling og personligt lederskab – Fra Chef til Leder.
 • Organisationsudvikling og Samskabelse (mål og visioner)
 • Agil ledelse i organisationer: Forhør nærmere herom
 • Forandringsledelse
 • Samskabelse i organisationer.
 • Reorganisering af virksomheden, Stratetisk ledelse, etc.

–    Moderne medarbejdere i Danmark forventer gode ledere med faglige, personlige og sociale kompetencer!

  Stresshåndtering og stressforebyggelse:

Aut. Erhvervspsykolog et stærkt “værktøj” til stresshåndtering! Ca. 32.000 danske medarbejdere er sygemeldt dagligt grundet “stress”.

 • Stressbehandling for medarbejdere.
 • Stresshåndtering for ledere.
 • Stressforebyggelse i private- og offentlige virksomheder.
 • Krisehjælp til stress-sygemeldte medarbejdere og ledere.

Erhvervspsykolog til kommunikation i ledelsen

         “Dialog fremmer forståelsen”

 • Konflikthåndtering i arbejdsregi
 • Konfliktmægling og mediation arbejdsrelateret
 • Vanskelige samtaler afskedigelser, sygdom, mistanke om misbrug?
 • Ring for spørgsmål og afklaring

Erhvervspsykolog til rekruttering ansættelser og jobsøgning

     . Sikker match for virksomhed og ansøger.

      . Vi anvender interviews, test og profilanalyse: Analyse af dine faglige, personlige og  sociale kompetencer og ressourcer.

Vi følger din rekrutteringsproces fra interview via jobsamtale til en ny ansættelse.

Ring til os u-forpligtigende her;  mail@ok-leadership.dk. Tlf. 26 20 90 56

Vores erfaringer viser, at kombinerede klinisk- og erhvervspsykolog sikre dels individets og gruppens udvikling i arbejds-organisationer.

Velkommen til OK-Leadership: Viden “læger bedst og vi når resultaterne i praksis!